Alexander Kluge: Power of Emotions

On the occasion of the screening of Die Macht der Gefühle (Alexander Kluge, 1983) at CINEMATEK, organised by Courtisane (17 – 19 DECEMBER, 2018), Sabzian published a selection of texts and excerpts from the accompanying book Die Macht der Gefühle (Frankfurt am Main: Zweitausendeins, 1984) in a new Dutch translation. Compiled and introduced by Stoffel Debuysere.

Available on Sabzian.

“Cinema is de publieke hoofdzetel van gevoelens in de twintigste eeuw,” aldus Alexander Kluge in het boek dat dient ter begeleiding van Die Macht der Gefühle (1983), een film die hij zelf beschouwt als een sleutelwerk in zijn voortdurend streven om gevoelens te herdenken in hun complexiteit en capaciteit. Met deze onderneming lijkt Kluge zich in het zog te begeven van Theodor W. Adorno en Max Horkheimer, die in hun Dialektik der Aufklärung (1944) suggereerden dat de instrumentalisering van de rede door de massacultuur een domesticatie van gevoelens met zich meebrengt. Vandaar de noodzaak, in Kluges woorden, “om gevoelens uit hun Babylonische gevangenschap te bevrijden” en ze tegelijk terug te roepen uit hun ballingschap in de louter intieme sfeer, waar ze van hun krachten zijn ontdaan. En waar elders kunnen gevoelens beter tot hun recht worden gebracht dan in cinema, deze bijzondere kunstvorm die zich in de loop van de twintigste eeuw heeft opgewerkt tot een ware “krachtcentrale van gevoelens”?

Vreemd genoeg ontdekte Kluge zijn liefde voor cinema dankzij twee denkers die een niet onbelangrijke rol hebben gespeeld in de kritische traditie die cinema tot vermoeiens toe heeft afgeschreven als een vorm van “opium voor de massa”. Het waren immers Adorno en Horkheimer die Kluge, eertijds werkzaam als juridische adviseur bij de Frankfurter Schule, introduceerden bij Fritz Lang, die hem als assistent aan boord nam bij het maken van Der Tiger von Eschnapur (1959). De kritische theoretici die de jurist wilden ontdoen van zijn affectie voor literatuur door hem naar de verdorven industriële arena van cinema te sturen, voedden onopzettelijk de singulariteit van een kunstenaar die zich van dan af voornam om “cinema te maken zoals het schrijven van boeken” en “boeken te schrijven zoals het maken van cinema”.

Ontsteld door de vernederingen die hij Fritz Lang zag ondergaan in de greep van de filmindustrie, begon Kluge socio-fictionele miniaturen te schrijven die voor het eerst verzameld zouden worden in Lebensläufe (1962). Tegelijk begon hij samen met Peter Schamoni te werken aan wat zijn eerste kortfilm zou worden, Brutalität in Stein (1961), een opgemerkt werkstuk dat een nieuwe aandacht inluidde voor de verhouding van Duitsland met zijn onfrisse verleden, in tegenspraak met de amnesie die karakteristiek was voor “Papas Kino”. Het voorbeeld van de Franse Nouvelle Vague sterkte Kluge in zijn overtuiging dat een nieuwe onafhankelijke cinema noodzakelijk was om een slagvaardige Duitse filmcultuur tot leven te brengen. In 1962 was hij een van de ondertekenaars van het “Oberhausener Manifest” en een van de stichters van het Institut für Filmgestaltung in Ulm, die allebei hebben bijgedragen tot de grondvesting van de zogenaamde “Nieuwe Duitse Cinema”.

In zijn ambitie om alternatieve vormen van filmproductie te vrijwaren en media te verlossen uit de greep van de cultuurindustrie, stichtte Kluge later ook de “Development Company for Television Program” (DCTP), die zich tot op vandaag trots situeert als een “onafhankelijke producent binnen het commerciële televisielandschap”. Sinds 1987 dient DCTP als het platform voor Kluges eigen Kulturmagazine dat bestaande televisieformats approprieert en subverteert. Eerder dan over culturele events te rapporteren met behulp van gestandaardiseerde modellen kiest hij ervoor om “vormen te ontwikkelen die kunnen overleven temidden van deze onmogelijke situatie die elke expressie vernietigt”, vormen die bovendien druk uitvoeren op de “spieren van de verbeelding”.

Kluge positioneert zich als een bondgenoot van de “onderdrukte klassen” van de menselijke zintuigen en kiest ervoor om kwaliteiten aan te spreken zoals nieuwsgierigheid, koppigheid en de honger naar het kijken, luisteren en correleren. Hij contrasteert de “dramaturgie van de onvermijdelijke tragedie”, typerend voor de 19e-eeuwse opera, met een “dramaturgie van Zusammenhang”, gebaseerd op principes van montage, simultaniteit en polyfonie. Dit zoeken naar Zusammenhang staat ook centraal in zijn literaire oeuvre, dat grotendeels werd verzameld in Chronik der Gefühle (2000, recent in het Frans vertaald als Chronique des sentiments). Aan de basis van deze “livre-océan”, zoals Georges Didi-Huberman het werk heeft gedefinieerd, ligt Alexander Kluges decennialange onderneming van “het vertellen van verhalen over hoe gevoelens niet machteloos zijn”. Een onderneming die ongetwijfeld meer aandacht verdient.

Stoffel Debuysere

Pas de deux, The Cinema of Anne-Marie Miéville – Publication

”The love experience will be reshaped into a relationship that is meant to be between one human being and another, no longer one that flows from man to woman.”

This quote from Rainer Maria Rilke, which adorns the end of Lou n’a pas dit non (1994), encapsulates the essence of Anne-Marie Miéville’s quest, which is driven by a universal, imperishable question: how to live together? The same film illustrates par excellence how her singular trajectory finds its way through art history in all its forms, from the sculpture of the mythical couple of Mars and Venus, which occupies a central place in the film, to an extensive pas de deux from Jean-Claude Gallotta’s Docteur Labus that expresses a broad palette of friction and tension between a man and a woman. Again and again, the possible relationship with another is examined as a constant field of tension between stasis and movement, between silence and speech.

Miéville’s delicate study of the challenges of communication and the trials of love is already central in her first short film, How Can I Love (a Man When I Know He Don’t Want Me) (1983), whose title is extracted from Otto Preminger’s Carmen Jones (1954). The theme of Carmen doesn’t accidentally recall Prénom Carmen (1983), a film for which Miéville herself provided the screenplay to Jean-Luc Godard, her companion in life and work since they collaborated on the film that would become Ici et ailleurs (1973-‘76). But whilst Prénom Carmen revolves around the unrequited love of a man for a woman, the roles in How Can I Love are reversed. A reversal, as Alain Bergala has remarked, that changes everything, not in the least as seen in the mise-en-scène that reflects the desire for togetherness as a permanent arena in which men more often than not shield themselves, incapable or unwilling to open up to a possible dialogue.

The figure of the man who has lost his confidence in the potential of discourse returns in Le Livre de Marie (1984-‘85), in which a marital separation is portrayed with remarkable elegance and precision from the perspective of the young daughter, who expresses her resistance to the parental drama with the help of language, music and dance. In Miéville’s first feature length film, Mon cher sujet (1988), the power of word and song is employed by three women of as many generations — grandmother, mother and daughter — to acquire a place in a world where women are expected to share everything while men tend to flee from every commitment to share. Also in her following film, Lou n’a pas dit non, it’s the woman who, by exploring various forms of expression and creation, paves the way for a possible exchange, in a perpetual movement of approach, confrontation and reconciliation.

How to give shape to commonality in difference? In Nous sommes tous encore ici (1996), originally devised for theatre, this question is approached using extracts from the work of Plato and Hannah Arendt that resonate in the life of a couple played by Jean-Luc Godard and Aurore Clément, who unmistakably evokes the presence of Miéville. In Après la réconciliation (2000), Godard and Miéville themselves act as two of the four characters involved in philosophical reflections on the powers and limits of language and the challenge to learn to live together with someone else who will always remain a stranger. Sometimes brutal and confrontational, then tender and comforting, Anne-Marie Miéville’s work continues to trust in “the love we are struggling and toiling to prepare the way for, the love that consists in two solitudes protecting, defining and welcoming one another”. (Rilke)

Compiled on the occasion of a retrospective film programme organized by CINEMATEK and Courtisane (Brussels, 4 – 30 October 2018), this publication aims to provide a summary of the trajectory of Anne-Marie Miéville on the basis of a series of texts and interviews that were produced between 1984 and 2018. The French and English versions of these texts are brought together here for the first time.

Stoffel Debuysere, Courtisane & Gerard-Jan Claes, Sabzian

Publication (EN/FR) available via Courtisane bookshop

The Rambling Figures of Mani Kaul – Publication

“I feel I have one relation with Bresson, another with Ghatak. But there is a wide difference between the two. It is strange that I have a relation with two persons so contrary in disposition. I am often trying to figure out how to strike a chord between the two. I have absorbed both of them.”
– Mani Kaul–

How can one mention Robert Bresson and Ritwik Ghatak in the same breath, let alone blend them into one single cinematic vision? While the films of the first are most often associated with constraint and rigor, those of the latter are generally identified with sensuousness and exuberance. While one aspired to free cinema from the influence of theatre, the other hinged his cinematic endeavors on his experience with the Indian People’s Theatre Association. Yet for all their differences and peculiarities, Bresson’s ascetic studies of penance and grace and Ghatak’s epic tales of displacement and dispossession seem to have at least one thing in common: a profound impatience with the conventions of dramatic plot structure. It is this impatience that has fuelled Mani Kaul’s ambition to pave his own path through the world of cinema, one that has guided him towards the study of other forms of art, notably of the Indian traditions of miniature painting and Dhrupad music. In these traditions, Mani Kaul (1944 – 2011) found something that he wished to transpose to cinema: an abjuration of the notion of convergence that is ubiquitous in the Renaissance period in western art in favor of a logic of dispersion and elaboration, as exemplified by the improvisation upon a single scale in Indian Raag music, able to transform a singular figure into a concert of flowing perceptions.

Perhaps this particular attention towards subtle shifts and unfolding movements can be traced back to Mani Kaul’s childhood. As a young boy growing up in the city of Udaipur in Rajasthan, Kaul was suffering from acute myopia, which for a long time he assumed as a normal mode of vision. When he finally saw the world through his first pair of glasses, he would time and again get up at the crack of dawn to see the city come alive before his eyes in a continuous play of light and colour. Right from his early documentary Forms and Design (1968), which sets up an opposition between the functional tools of the industrial age and the decorative forms from Indian tradition, Kaul made it apparent that he was interested in the possibilities of form over functionality. In his first feature film, Uski Roti (A Day’s Bread, 1970), inspired by a short story by Mohan Rakesh and the paintings of Amrita Sher-Gil, he pared down plot and dialogue to a bare minimum while emphasizing the experience of time and duration and blurring the distinction between the actual and the imagined. In one of Kaul’s subsequent feature films, Duvidha (In Two Minds, 1973), an adaptation of a Rajasthani folk-tale, the colour schemes, the framing and the editing were directly inspired by the classical styles of Kangra and Basouli miniature paintings. With this radical departure from the prevalent cinematic norms, Kaul established himself as one of the protagonists of the so called “New Cinema Movement,” alongside notable colleagues such as Kumar Shahani, John Abraham and K.K. Mahajan, who had also studied with Ritwik Ghatak at the Film and Television Institute of India (FTII) in Pune.

The focus on process rather than product was also central to the work of the Yukt Film Cooperative that was set up by a group of FTII graduates and students in the mid-1970s, in response to the state of emergency that Prime Minister Indira Gandhi declared across India. Kaul, by then a renowned filmmaker, collaborated on their interpretation of Ghashiram Kotwal (1977), based on a popular Marathi play of the same name, which draws out sharp parallels between that dark period of repression and the authoritarian Peshwa regime that ruled over western India on the eve of European colonization. Although the film might appear like a deviance in Kaul’s trajectory, its mixture of history and mythology, traditional folk forms and complex visual structures brings into focus some of the concerns that are central to his cinematic research. His study of Indian aesthetics, folk art and music would become more prevalent in subsequent poetic documentary features such as Dhrupad (1982), focused on the legendary Dagar family of musicians; Mati Manas (1984), about the ancient tradition of terracotta artisanry and the myths associated with it; and Siddheshwari (1989), an expansive portrait of thumri singer Siddheshwari Devi which amalgamates multiple temporalities, geographies and realities. By that time, Kaul had begun his studies of Dhrupad music with one of the members of the Dagar family, Ustad Zia Moiuddin, and derived a number of cinematic approaches from this musical idiom. As critic Shanta Gokhale has noted: “Classical Indian music is to Mani Kaul the purest artistic search … Just as a good musician has mastered the musical method of construction which saves his delineation of a raga from becoming formless, so a good filmmaker has a firm control over cinematic methods of construction and can therefore allow himself to improvise.”

Towards the end of the 1980s, Kaul found another gateway for his cinematic search in the literature of Dostoyevsky, of whom he adapted A Gentle Creature and The Idiot. Twenty years after Bresson adapted the former into Une femme douce (1969), Kaul made his own version with Nazar (The Gaze, 1989), whose concert of exchanged glances and delicate gestures unfolds like a musical performance sliding from one note to another. In search of even more open-ended working procedures, one of the experiments he attempted in Ahmaq (Idiot, 1992) and continued in subsequent films was to not let the cameraman look through the viewfinder while a shot is being taken. While fine-tuning the process of precise preparation combined with an embrace of the dissonant and the aleatory, Kaul ventured to let his compositions drift ever further away from linearity and unity, allowing for the expression of multiple flows. “A film should not replicate the rhythms of daily life,” he would say, “it should create its own rhythms.” Mani Kaul kept on pursuing his explorations until his untimely death in 2011, leaving behind a wealth of films and writings which unfortunately remain all too invisible to this day. This modest publication, compiled on the occasion of the program Soft Notes on A Sharp Scale — The Rambling Figures of Mani Kaul, produced as part of the Courtisane Festival 2018 (28 March – 1 April), aims to give some insight into the cinematic quest of this visionary filmmaker through a collection of essays and interviews that were written and published between 1974 and 2008. Assembled here for the first time, they offer us some glimpses of the reasoning behind Kaul’s unfading endeavours to “salvage experience.”

Stoffel Debuysere & Arindam Sen (Eds.)

Publication available in Courtisane bookshop

Wang Bing, Filming a Land in Flux – Publication

At the turn of this century, Wang Bing entered film history when he boarded a freight train with a small rented DV camera and started filming the snowy landscapes of the industrial district of Tiexi in northeastern China. For the following two years, the former photography and art student documented the decline of the district’s state-owned factories, tirelessly following the remaining workers in the corridors and expanses of the complexes. Out of the three hundred hours of footage, he created the monumental Tiexi qu [West of the Tracks] (2002): a three-part, nine-hour document of China’s transition from state-run to free market economy, and the ensuing desolation of the working class that makes way for an expansion of cheap and precarious labour. From then on out, Wang Bing has continued to chronicle the everyday lives of those who find themselves on the margins of society amidst the vast and rapidly changing landscapes of 21st-century China, unveiling what all too often remains invisible under the guise of its “growth miracle” and its wilful cancellation of historical memory.

Driven by an unceasing desire to film and to discover, Wang Bing never ceases to explore new places and situations, allowing himself to be led by chance encounters. From the Tiexi district, he moved his centre of activity towards the northwestern regions of China. In the Gobi Desert, he worked for several years in secret on Jiabiangou [The Ditch] (2010), his only fiction feature to date, which recounts the struggles to survive in Jiabiangou, one of the labour camps that were in use during Mao Zedong’s Anti-Rightist Movement in the years from 1957 to 1961. More south-west, in the province of Yunnan, he documented the lives of a broken, impoverished farmer’s family in a small mountain village in San zimei [Three Sisters] (2012) and the inmates of a decrepit mental hospital in Feng ai [’Til Madness Do Us Part] (2013), before following refugee families fleeing the ongoing civil war in Myanmar in Ta’ang (2016) and travelling with migrant garment workers to the southeastern city of Huzhou in Ku Qian [Bitter Money] (2016). Within this internal geography, long-term projects are alternated with more modest but no less powerful ones. During the preparations for The Ditch, Wang Bing recorded in barely one take He Fengming’s startling testimony of the persecutions that she and her family endured throughout the Anti-Rightist Movement and the Cultural Revolution. While filming Three Sisters, he met two adolescent boys whose daily experience of ennui and repetition in a cramped factory-owned hut he captured in a handful of fixed long shots. And in the course of documenting Huzhou’s urban world of sleepless sweatshops and labourers, Wang Bing spent a week along the desolate shores of the Yangtze River in order to film the last days of Mrs. Fang before she passed away.

From the brutal conditions of modern-day slavery to the barren vestiges of disappearing histories, from youngsters squandering their time to elderly in the face of death, from the industrious to the recumbent, the striking oppositions and reversals in Wang Bing’s work are also accompanied by a common perseverance: a determination to extricate from the core of exhaustion the ultimate fragments of the possible. Carefully navigating his camera through the encountered spaces, respectfully juggling the balance between distance and proximity, he patiently searches to capture the actuality and capacity of people who could be identified as seeming to experience little more than ‘bare life’. Instead of enclosing those ignored by the radar of History in a confined framework that supposedly befits their miniscule lives, he chooses to give them time to exist, opening up their lifeworld in order to affirm how their bodies, voices and gestures, too, have a story to tell.

Gerard-Jan Claes (Sabzian) and Stoffel Debuysere (Courtisane)

Published on the occasion of the Wang Bing focus program at the Courtisane festival 2018 (March 28 to April 1, 2018)
and the subsequent program at CINEMATEK (April 2 – 5, 2018). An initiative of Courtisane, in collaboration with CIFA
(Chinese Independent Film Archive), KASK / School of Arts and CINEMATEK, with the support of the Department of
Chinese Studies, Ghent University.

Publication compiled, edited and published by Sabzian, Courtisane and CINEMATEK.
Special thanks to Zhang Yaxuan and Camille Bourgeus.

Publication available via Courtisane bookshop

Hong Sang-Soo, Infinite Worlds Possible – Publication

“ Let nothing be changed and all be different. ” Of all the precepts that Robert Bresson has collected in his Notes sur le cinématographe, this riff on an often quoted historical maxim might be the one that is par excellence applicable to the films of Hong Sang-soo. Since discovering Bresson’s work triggered him to patiently carve out his own singular path through the world of cinema, the South-Korean filmmaker has continued to weave an ever subtly changing canvas of minute variations on the same narrative threads, playfully entwining themes of love, desire, deception and regret.

In Hong’s bittersweet sonatas, typically composed of multiple movements, repeated figures and modulating motives, any relationship or situation is susceptible to variability: there can always be another version, another chance, another time. Some situations present themselves as repetitions, while others accommodate a myriad of storylines that intertwine or parallel each other. Every film contains multiple stories, and is also rich in virtual ones, some yet to be told, others perhaps already told before. Yet for all the doubling, folding and mirroring in Hong’s films, what stands out from their narrative playfulness is hardly a display of virtuosity, but rather, as Jacques Aumont reminds us, a sense of idiocy. This idiocy does not only refer to the innocuous array of trite misunderstandings, misfortunes and missteps that detract characters along divergent or crossing paths, but above all to the sense that everything seems to happen without reason, without a causal or rational order that determines the relations between characters and their environment, between their present and their future. In Hong’s films, there is no particular reason why things couldn’t fall into place differently: every relation entails a multiplicity of relations.

From his feature debut The Day a Pig Fell Into the Well (1996) to The Day After (2017), the latest of four films he has released in the past year, Hong Sang-soo has continuously reinvented his explorations of the very arbitrariness and contingency of life’s connections and directions by crafting his own take on another one of Bresson’s precepts: to find without seeking. While the production of his first films was still based on a predefined screenplay, Hong has increasingly refined his working method into a both intuitive and rigorous process of writing and filming. On the morning of each shooting day, he writes out dialogue for the scenes he intends to shoot, gives his cast time to memorize their lines, determines camera angles, and then starts to shoot – most often using statically framed long takes which are only occasionally interrupted by abrupt zooms. The absence of a prefixed template and a receptivity to what transiently comes into view allows for an unravelling of the concrete everyday into unexpected patterns of visual and narrative features, opening up even the most trivial gestures and insignificant details to a web of indefinite resonances.

Stemming from a wariness of generalizations that claim to be transcendent and all-encompassing, this constant interplay between concrete presence – of the people involved and the environments they occupy – and abstract construction is what, more than anything, propels Hong Sang-soo’s singular cinematic investigations into the dynamics of repetition and difference. It is also what brings his work, film after film, ever closer to the art of cinema as it was once devised by Bresson: as a method of discovery.

This modest publication, compiled on the occasion of the retrospective of Hong Sang-soo at the Brussels CINEMATEK (January 18 to February 25, 2018), aims to trace the development of Hong’s remarkable body of work through a collection of essays and interviews that were written and published between 2003 and 2017. Assembled here for the first time, they give an enlightening insight into his cinematic universe, which keeps expanding as a variety of variations on an aphorism that he himself has sketched out in one of his drawings: infinite worlds are possible.

Stoffel Debuysere, Courtisane & Gerard-Jan Claes, Sabzian (Eds.)

Published on the occasion of the Hong Sang-soo retrospective in Brussels (January 18 to February 25, 2018), an initiative of CINEMATEK and Courtisane, in collaboration with the Korean Cultural Center in Brussels and Cinea. Program produced by Yura Kwon (Finecut) and Céline Brouwez (CINEMATEK).

Publication compiled, edited and published by Sabzian, Courtisane and CINEMATEK.

Publication available in Courtisane bookshop